Legendy a pověsti

Pověsti a legendy z dob dávných a minulých nejen z oblasti Českého ráje, ale i sousedních oblastí Pokrkonoší a Pojizeří.

 1. O Troskách
 2. O Hrubé Skále
 3. O Dračích skalách
 4. O Čertově ruce
 5. O Drábovi
 6. O Plakánku
 7. O Plakánku II
 8. O Roubence
 9. O hradu Kosti
 10. O Babinci
 11. O Pelíškovi
 12. O založení Bílého mlýna
 13. O Loretě
 14. O původu Velíše
 15. O Velíši
 16. O pokladu na Rotštejně
 17. Převozník na Vidláku
 18. U dvou skalek
 19. Vodník na Vidláku
 20. Apolena
 21. O čarodějném doktorovi
 22. Bílá paní na Pantheonu
 23. Sudka
 24. Drábská skála
 25. Zaklínání ďáblů na Frýdštejně
 26. U Tří svatých
 27. O zlé paní z Valečova
 28. Les Peklo
 29. Poklad
 30. O původu kaple sv. Anny na Vyskři
 31. O nepřemožitelném rytíři
 32. Žižkovy schody
 33. Pověst o vzniku jména Kozákov
 34. Drahokamy na Kozákově
 35. Drahokamy na Kozákově (původní, nezkrácená verze)
 36. Studánka Radostná
 37. Loupežníci na Drábovně
 38. Původ jména Přepeře
 39. Studánka Pteč
 40. Jak vznikly Malobratřice
 41. Pardubický perník
 42. O původu města Sobotky
 43. Zámek Humprecht
 44. O Sobotecké monstranci
 45. Jak vznikl Zebín
 46. Pověst o založení románského kostelíka v Mohelnici
 47. Jak vznikla Jizera
 48. Jedna z pověstí o Babinském
 49. Tajemní jezdci u Řitonic
 50. Lavičky
 51. O Bílé paní
 52. O zlé tchýni a Bílé paní
 53. Tajemný rytíř na Bradleci
 54. Zlámaniny a Vlkov
 55. Rybníky Strach a Hrůza
 56. Hledání pokladu na Bradleci
 57. Jak přišli lomničtí ke znaku
 58. Kozlov a Hrádka
 59. Rybník Mordýř
 60. O původu kostela na Táboře
 61. Arnoštův kříž
 62. Vodníkova msta
 63. Vodník pod Táborem
 64. O založení Pecky
 65. Jak čert stavěl Pecku
 66. O víle, drakovi a rytíři
 67. Jak se duch Muhu ujal vlády nad Jizerskými horami
 68. Jak Muhu poznával svůj kraj
 69. O jizerní víle
 70. O perníkářovic Leontýnce, vodníkovi a brodské hrbaté chalupě
 71. Jak se železnobrodský zvon ztratil a zase našel
 72. O černém rytíři