Boží muka (Loučky u staré cesty na Michovku)

Boží muka stojí po pravé straně dnes již zarostlé polní cesty z Louček na Michovku na kraji ovocného sadu.

Jedná se o jednoduchá kamenná Boží muka s hranolovitým dříkem, který se směrem nahoru zužuje. V kvadratické patce přední části Božích muk je mělký výklenek bez nápisu. Ve střední části dříku je přisazen na trnu kovový kříž z plátového železa.

Vlastní Boží muka jsou v současné době nahnutá a potřebala by odstranění mechu a vyčištění okolí od náletových dřevin.

Památka je typickým zástupcem lidové sakrální architektury přelomu 19. a 20. století nebo spíše začátku 20. stoleti. V okolí Louček se vyskytuje několik podobných Božích muk jako součásti poutních cest z okolních farních vesnic.

Památka není v současné době památkově chráněna.

Pozice (WGS-84): N50°37’12.328″ E15°12’50.208″