Původ jména Přepeře

edaleko silnice ze Sobotky do Mnichova Hradiště, skoro na samých hranicích hejtmanství Jičínského, leží obec Přepeře. Přede vsí kráčíme do značného kopce, na jehož vrcholu křižují se dvě silnice. Křižovatce té se říká Pyrám.

Před dávnými časy, kdy nebylo ještě železnic, obstarávali dovoz zboží formani těžkými nákladními vozy. Také silnice nebyly tak pevně stavěny jako za našich časů a jaký tedy div, že po rozježděných cestách se děla doprava velmi pomalu. Vůz naložen byl od náprav až pod klenutou plachtu zbožím, takže zůstalo jen na kozlíku místo pro formana, obyčejně muže statné postavy, ve vysokých botách. Práskaje bičem ve vzduchu, pobízel silné, tažné koně, dopřávaje jim odpočinku jen v zájezdních hospodách, jichž bylo vedle silnic hodně. Tam čekávali na jeho příjezd občané z okolních vesnic, aby vyslechli vzkazy nebo přijali dopisy svých příbuzných a známých. Příjezd formanův do vsi byl malou slavností místní, vše se kupilo kolem něho, aby se dozvěděli novin ze světa. Novin tištěných nebylo a kniha byla vzácností.

V těch dobách stála také pod Pyrámem veliká zájezdní hospoda, v níž chovali mnoho tažných koní. Když nemohl forman s těžkým nákladem do kopce vyjeti, dostalo se mu od hostinského přípřeže několika silných koní. Podle přípřeže pojmenována prý blízká obec Přepeře.


Zpracováno podle:
Jaroslav Folprecht (2000): Písně a báje z Českého ráje.