Studánka Pteč

esnička Přepeře leží v mírném údolí a jest obklíčena kol dokola šťavnatými lukami a lesy. Pod nejbližším lesíkem vytryskuje ze země pramen dobré, pitné vody a tvoří studánku zvanou Pteč. K ní docházejí pro vodu i ze vzdálených vesnic, protože jí lid přičítá zázračnou moc. Vypravuje se, že vodou její byla uzdravena neznámá hraběnka, jejíž zámek stál daleko odtud.

Nešťastná paní byla stižena morem. Lékař vzdal již veškeré naděje a předepsal ji jen lék na utišení nesmírných bolestí. Příbuzné upozornil na nastávající konec a odešel v přesvědčení, že lidská pomoc je již marná. Druhého dne z rána přišel na hrad neznámý poutník a prosil o občerstvení.

Zatím co snídal, dozvěděl se od hradního, že hraběnka všemi milovaná leží na smrtelné posteli a že pomoci není. I vypravoval o zázračné studánce u Přepeř, kdo se z ní napije, uzdraví se z každé nemoci, a kdo by se ve vodě vykoupal, zbaví se každého neduhu. Hradní se dále neptal, a nedočkav ani odchodu starcova, spěchal do zámeckých komnat podat o tom zprávu. V radosti své se zapomněl zeptati, v kterou stranu leží Přepeře, a když se vrátil, starce tam nebylo. Ještě týž den vypraveni byli poslové na všechny strany, aby nalezli starce anebo vyzvěděli, kde leží studánka. Ale jeden po druhém se vraceli s nepořízenou, v celém širém kraji nikdo o Přepeřích nevěděl. Teprve samý večer přinesl jeden zprávu od jakési staré ženy, že daleko na poledni leží za trojím lesem nedaleko křižovatky cest vesnice Přepeře. A u ní pod lesíkem uprostřed luk jest zázračná studánka.

Ihned vypravila se hraběnka na dalekou cestu. Přejeli hory, doly, projeli trojím lesem, až stanuli na křižovatce cest. V nosítkách dopravili sluhové hraběnku ke studánce. Mroucím zrakem hleděla těžce nemocná k lesklé hladině vodní a sebravši poslední síly, vypila podanou číši vody. A jako zázrakem uzdravena zdvihla se z podušek, v níž čekala na jistou smrt.

Marně pátrala hraběnka po poutníkovi, marně rozesílala posly. Nebylo po něm ani stopy, ale chudý lid blahořečil, že zachránil mu dobrodějku, jež oblažovala celý kraj.


Zpracováno podle:
Jaroslav Folprecht (2000): Písně a báje z Českého ráje.