Tajemný rytíř na Bradleci

bohé zříceniny zbyly z kdysi hrdého bradleckého hradu. Jen zbytky zdiva vyrůstajícího vysoké skály trčí nad vrcholky stromů.

Zavítá sem málokdo. A když přece, přivítá ho smutné ticho, přerušené občas jen zvuky lesa. Kdysi prý zde vládl rytíř, který nelidsky jednal s poddanými a krutě je sužoval. Za to jej po smrti stihl trest. Za tmavých a bouřlivých nocí prý obchází jeho duch celý hrad a marně čeká na své vysvobození. S nářkem prosí náhodné chodce, aby ho zbavili prokletí. Za prokázanou službu slibuje bohatou odměnu, ale běda tomu, kdo neposlechne jeho pokynů. Tři hodiny se musí odvážlivec modlit za spásu jeho duše a nesmí se přitom ohlédnout za sebe, jinak je vše ztraceno. Našli se mnozí, kteří toužili po bohatství a pokusili se rytíře vysvobodit. Avšak žádnému se to nepodařilo. Kdo se z hradu vrátil živ a zdráv, zrazoval každého od podobného úmyslu.

Kdysi dávno se jeden student smál takovýmto řečem a jednoho večera se za bouře a silného větru vypravil do hradu, ale zpátky se již nevrátil. Ráno našli vesničané pod vysokou skalou jen jeho bezduché tělo. Věřili, že duch bloudícího rytíře ho shodil z polozřícené věže dolů.

Hrad dál pustne, kamenné zdivo se postupně rozpadá a jen turisté občas zavítají do omšelých zřícenin, kde sídlí tajemný rytíř.


Zpracováno podle:
Jaroslava Velartová (1996): Dalších 10 zastavení v Českém ráji