O zlé paní z Valečova

 době slávy valečovského hradu se na něm vystřídalo mnoho panstva. Byli to páni dobří a spravedliví, ale také nemilosrdní a krutí ke svým poddaným. K těm druhým, patřila i paní, o které si budeme vypravovat.

Bylo to v době, kdy k panství valečovskému patřil také hrádek Chotuc u Křinče. Doby byly nejisté, lapkové sužovali okolí a co chvíli jim padl za kořist nějaký hrad i se vším nastřádaným majetkem. Hradní paní si tedy umínila, že na chotuckém hrádku vybuduje tajnou chodbu, která jí bude zároveň sloužit jako úkryt pro rodinné poklady.

Vybraným nevolníkům přislíbila bohatou odměnu, ale zavázala je slibem mlčenlivosti, že nevyzradí nikdy a nikomu, kudy tajná chodba vede. Práce byla namáhavá a trvala měsíce. Konečně byly podzemní práce hotovy. Sama paní přijela zkontrolovat odevzdané dílo a neshledala na něm žádné závady. Mohla být spokojena. Poklady byly ukryty, ústí zazděno a přišel čas odměnit robotníky. Paninu duši ale rozdírala nejistota. Co když některý z robotníků poruší slib a nesmlčí tajemství? Co když některý sám dostane zálusk na bohatství? Bohatství plodí zlo a zlá myšlenka se usadila paní v mysli. Tak dlouho zrála, až jí paní podlehla.

V den, kdy měli robotníci dostat za svou práci odměnu, sezvala paní všechny na bohatou hostinu, kterou uspořádala ve velikém čeledníku. Jídla a pití bylo dost, hlavně dobrého vína, ale všichni se nejvíce těšili na měšec s penězi, který měli dostat na rozchodnou.

Když hostina vrcholila a většině hodovníků už víno stouplo notně do hlavy, provedla paní svůj zlý úmysl.

Zatloukla dveře a ve všech rozích dřevěnou stavbu podpálila. Než se chudáci zmožení pitím vzpamatovali, byl čeledník v jednom plameni. Nezachránil se ani jediný. Tak si paní pojistila jejich mlčenlivost.

Co to bylo platné, když ji do konce života pronásledovaly výčitky svědomí? Spáchaný zločin se ale odčinit nedal. Výčitky svědomí nezapudila, a tak se paní pomátla na rozumu. Dokonce prý po její smrti tam v těch místech její duch straší. A kde je poklad ukryt, to se dodnes nikdo nedozvěděl.


Zpracováno podle:
Jaroslava Velartová (1996): Dalších 10 zastavení v Českém ráji