Národní přírodní památky

Národní přírodní památka (NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým, ale i estetickým významem a to i takový, který vedle přírody formoval i člověk.

Na území zájmové oblasti se nachází celkem 4 NPP. Mezinárodně kulturní význam má naleziště polodrahokamů na Kozákově.

 


Bozkovské dolomitové jeskyně
Unikátní jeskynní prostor Bozkovských jeskyní se nachází nedaleko městečka Bozkov…


Kozákov
Jihozápadní svahy Kozákova mimo vrcholovou část mezi obcemi Vesec, Prackov…


Strážník
Les na východním svahu kóty Strážník (610 m n.m.) asi 2 km jihovýchodně od obce Háje…


Suché skály
Ostrý hřeben 1,5 km severně od obce Besedice po pravé straně silnice Besedice…