O Velíši

 době, kdy Jičínu vládli páni Trčkové, žila na hradě Veliši v tichu a odloučenosti vdova po rytíři s jedinou, velmi sličnou dcerou. Mnozí se ucházeli o její ruku, ale dívka přála mladému Trčkovi, mladíkovi odvážnému a ohnivému. Často dojížděl mladý rytíř na Veliš, a nebylo-li jinak možno, docházel do hradu i tajnou chodbou, která vedla podzemí z hradu až do Jičína.

Toho času byla svedena někde za Prahou bitva. Této příležitosti využil dobrodružný Trčka a zmocnil se královského pokladu. V největším trysku s ním ujížděli Trčkovi zbrojnoši na Veliš a tam byl ukryt v nejtajnějších hradních sklepeních. Král však brzy poklad pohřešil a uchvácen hněvem poručit pátrat po viníkovi. Jeho hněv neznal mezí, když se dozvěděl, že smělým únoscem je mladý Trčka a že poklad je odvlečen na pevný hrad Veliš. Ihned byly učiněny přípravy k dobytí hradu a na Trčkovu hlavu byla vypsána vysoká cena. Bylo nařízeno, aby se zmocnili Trčky živého či mrtvého.

Jako zlá bouře se přihnali královští zbrojnoši v divokém chvatu ke hradu Veliši. Mladý rytíř sám řídil obranu hradu z okna, dávaje rozkazy a nedbaje vlastního nebezpečí. Leckterý zbrojnoš zasažený jeho střelou se zřítil z hradeb, když se již chystal skočit na nádvoří, Ale všechno hrdinství bylo marné. Hradní posádka byla přemožena a spoutána. Královští ozbrojenci vylomili dveře a hnali se ke komnatě, kde Trčka velel z okna. Jen krátce se rozloučil mladík se svou nevěstou a rychle postoupil do středu komnaty, kde stál těžký dubový stůl. Třikrát dupl prudce nohou vedle stolu. Vtom klesla podlaha pod stolem a v otvoru se objevily schody, po nichž Trčka sestoupil do tajné chodby. Dvířka v podlaze se hned za ním zase zavřela. A byl také nejvyšší čas. Již se vřítili zbrojnoši do komnaty a vše zobraceli naruby. Pátrali důkladně i v celém hradě, ale ani poklad, ani rytíře nenalezli. Rozezleni, že přijdou o bohatou odměnu, vylévali si zlost na hradním lidu a rozbíjeli vše, co jim přišlo pod ruku.

Zatím se mladý Trčka blížil tajnou chodbou k Jičínu. Zde osedlal koně a ujížděl dál, kdyby snad zbrojnošům napadlo hledat ho na otcovském dvoře. Ještě jednou se obrátil k hradu, ještě naposled se rozloučil s ním i se svou nevěstou. Potom pobodl koně a ujížděl na půlnoc, kde brzy zapadl do hlubokých lesů.

Nemilostivě přijal král své zbrojnoše a nescházelo mnoho, aby byli místo odměny za svoje hrdinství dostali přísný trest. Mladý rytíř Trčka byl prohlášen za psance, a kdo by ho dopadl, měl právo ho usmrtit. Tak se i stalo. Za nějaký čas se vrátil kůň do stáje sám a pána našli dřevorubci v lesích mezi Turnovem a Libercem oběšeného.

Královský poklad prý posud leží kdesi pod zemí na Veliši, ale nikomu se dosud nepodařilo jej odkrýt. Bájí se, že prý je tam ještě jedenáct apoštolů ze stříbra a socha Kristova ze zlata a že všechny tyto poklady hlídá ohnivý pes, kterého se nikomu nepodaří přemoci.


Zpracováno podle:
Jaroslava Velartová (1990): 10 zastavení v Českém ráji