O zlé tchýni a Bílé paní

ěžce nesla matka bradleckého rytíře, že se její syn oženil. Přestala být svrchovanou paní a za to z duše nenáviděla svou snachu. Ale mladá paní byla učiněná dobrota a trpělivě snášela všechna příkoří zlé tchyně.

Jednou se stalo, že rytíř odjel na pomoc svému příteli. Tu stará paní vytušila, že nadešla vhodná příležitost, aby se snachy zbavila. Zavolala čarodějnici a velkými dary ji přiměla, aby mladou paní začarovala. Babizna udělala červeným proutkem před dveřmi její komnaty několik tajemně spletitých kruhů. Po chvíli mladá paní vyšla, stoupla na ně a v tu chvíli se proměnila v krásnou bílou paní. Otevřeným oknem se vznesla vysoko k oblakům až nad kumburskou věž.

Když se rytíř vrátil, namluvila mu matka, že jeho manželka odešla do lesa sbírat léčivé byliny a tam ji roztrhala divá zvěř. Sloužící přinesli prý z lesa jen bílý kapesníček zbrocený krví.

Uplynul nějaký čas, rytíř se smířil se ztrátou manželky a život se vrátil do starých kolejí. Jednoho dne mu však vzkázala čarodějnice, aby ji navštívil. Cítila, že se blíží její poslední hodina, a tak svěřila rytíři, co potkalo jeho paní, a poradila mu, jak ji má osvobodit.

Zlá matka nečekala, až se syn se snachou vrátí, a utekla z hradu. Nikdo již o ní více neslyšel.


Zpracováno podle:
Jaroslava Velartová (1996): Dalších 10 zastavení v Českém ráji