Přírodní rezervace

Přírodní rezervace (PR) je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických i významných pro příslušnou geografickou oblast. Kategorie PR náleží k nejčastěji vyhlašovaným chráněným územím. V současné době je v zájmové oblasti vyhlášeno 14 PR.