Drobné památky – obec Malá Skála

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu obce Malá Skála, která vznikla teprve v roce 1953 sloučením 10 samostatných obcí – Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí a Želče.

Kaple sv. Vavřince

Památník Haenkeův

Reliéfní pískovcový kříž
Reliéfní pískovcový kříž osazený při pravé straně silnice k Turnovu nad osadou Křížky. Ochranné pásmo tvoří zídka z lomových…

Reliéfní kříž tesaný do skály

Sloup s Pannou Marií

Socha sv. Aloise

Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Jana Nepomuckého je osazená nad silnicí z Malé Skály do Sněhova, při staré cestě  do Sněhova. Ochranné pásmo…

Socha sv. Josefa (Vranové 1.díl)
Socha sv. Josefa je umístěná na trase staré cesty do Louček naproti domu č.p. 95 v části obce zvané Vranové 1. díl (Josefov)…