Drobné památky – obec Malá Skála

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu obce Malá Skála, která vznikla teprve v roce 1953 sloučením 10 samostatných obcí – Bobova, Křížků, Labe, Malé Skály, Mukařova, Sněhova, Vranového I a II, Záborčí a Želče.

Kaple sv. Vavřince
Zámeckou kapli sv. Vavřince dal v roce 1869 postavit někdejší majitel maloskalského panství Ludvík Oppenheimer.

Litinový kříž
Kříž stojí v severní části obce Malá Skála, na západní straně místní komunikace naproti tzv. Dolanskému statku, č.p. 131.

Památník Haenkeův
Památník Haenkeův umístěný na bývalém ostrově mezi Malou Skálou a Líšným. Na kvadratickém…

Reliéfní pískovcový kříž
Reliéfní pískovcový kříž osazený při pravé straně silnice k Turnovu nad osadou Křížky. Ochranné pásmo tvoří zídka z lomových…

Reliéfní kříž tesaný do skály s motivem Ukřižování
Reliéfní kříž tesaný do skály na Malé Skále s motivem Ukřižování je situován při levé straně silnice do Železného Brodu…

Sloup s Pannou Marií
Sloup se sochou Panny Marie (Madona) v obci u hlavní silnice, 19. století pískovec, není zapsáno ve státním seznamu nemovitých…

Socha sv. Aloise
Socha sv. Aloise Gonzagy je osazená pod zámeckou kaplí sv. Vavřince na Malé Skále při staré cestě do Mukařova…

Socha sv. Jana Nepomuckého (Sněhov)
Socha sv. Jana Nepomuckého je osazená nad silnicí z Malé Skály do Sněhova, při staré cestě  do Sněhova. Ochranné pásmo…

Socha sv. Josefa (Vranové 1.díl)
Socha sv. Josefa je umístěná na trase staré cesty do Louček naproti domu č.p. 95 v části obce zvané Vranové 1. díl (Josefov)…