Reliéfní kříž u silnice E65 (Vranové II)

Reliéfní kříž u silnice E65 (Křížky)Reliéfní pískovcový kříž osazený při pravé straně silnice k Turnovu nad osadou Křížky. Ochranné pásmo tvoří zídka z lomových kamenů, směřující po obou stranách kolmo k balvanu uzavírajícímu mělký pravoúhlý prostor, zaříznutý do břehu s dvěma asi pětiletými lípami po stranách (vysázeny nově náhradou za straší při rekonstrukci silnice E65).

Hrubě tesaný, dva metry vysoký pískovcový balvan, trojúhelníkově zakončený, zapuštěný do břehu po levé straně silnice, uprostřed balvanu je reliéfní kříž s korpusem Ježíše Krista (v horní části byl obklopen dnes již nečitelným textem: Anno 1754 Muoj Neslaczi gezissi F.Z).

Kristus má plnovous, dlouhé vlasy a trnovou korunu. Nad jeho hlavou na svislém kratším břevně je umístěna tabulka s nápisem I.N.R.I. Tělo Krista s výraznou muskulaturou má vychýlenou hlavou k pravému rameni. Na těle je bohatě nařasená bederní rouška upevněná kolem boků, levá část roušky splývá po levé straně dolů v bohatě nařasených záhybech. Ruce i chodidla jsou proťata hřeby. Po jeho stranách jsou neveliké reliéfy světic v mělkých rovněž trojúhelníkovitě zakončených výklencích.

Při krajích balvanu jsou tyto špatně čitelné nápisy:

Vlevo
Pane vikaupils mne. Děkuji ti za přehořké Umučení tvé.

Vpravo
Zřízeno 1754 Obnoveno 1835 Z nakladu sausedu Obce Křížecké. W.W.

Dnes nic z toho na kameni není. Ve spodní části je pod křížem v reliéfu provedeno několik balvanů a lebka.

Zajímavá památka lidového kamenického umění z 18.století, umístěná v krásném přírodním prostředí.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°37’29.802″ E15°10’40.127″