Socha sv. Josefa (Vranové I)

Socha sv. Josefa na Malé SkáleSocha sv. Josefa je umístěná na trase staré cesty do Louček naproti domu č.p. 95 v části obce Vranové I (Josefov). Ochranné pásmo tvořily dvě lípy, pravděpodobně stejného stáří jako socha, které již byly pokáceny a nahrazeny novými stromy při renovaci v roce 2016.

Na pískovcovém stupni spočívá nízký kvadratický sokl se zapuštěnými rohy. Na něj nasedá štíhlý dřík se stlačenými volutami po stranách, v horní části ukončen členitou zaoblenou římsou, ve vrcholu s kartuší. Dřík vpředu s reliéfem sv. Rodiny, pod ním medailon s dekorem a dvojicí volut v horní části. Sv. Rodina (trojice postav, před nimi sedí P. Marie s Ježíškem na klíně, nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice, vedle něj na dalším obláčku andílek s mluvící páskou, nad nimi baldachýn, který je tvořen drapérií, staženou do vrcholové koruny). Na levé straně reliéf sv. Jiří (jezdec na koni s kopím). Na pravé straně sv. Antonín Paduánský. Oba reliéfy jsou v mělkých nikách, v horní části zdobeny vegetabilním dekorem. Na hlavní římse – zakončující dřík sedí dva andílkové se štíty a drapérií volně přehozenou přes ramena. Mezi nimi stojí na podstavci sv. Josef.

Socha sv. Josefa v podživotní velikosti, socha lehce esovitě prohnutá, hlava lehce nakloněna k levému rameni, v pravé ruce drží zlatou ratolest, v levé pak nese malého Ježíška. Plášť tvoří nařasená drapérie, z níž jsou vidět ve spodní části obě nohy.

Na zadní straně je nápis:

S pomocy Boži gest wyzdwižena socha k cti Boží a swatého Jozefa piestauna Jezisse Krysta z nákladu Jozefa Baucžka sauseda poctiwé obce Wranowi leta Páně MDCCCXXVI Ignatz Martinetz mistr kame.
Obnoveno 1873.

Jeden z nejkrásnějších dokladů lidového kamenického umění v okolí, jediné signované dílo sestroňovického kameníka Ignáce Martince, který pracoval pro celou maloskalskou oblast.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°38’16.9” E15°11’58.4”