Socha sv. Jana Nepomuckého (Sněhov)

Socha sv. Jana Nepomuckého je osazená nad silnicí z Malé Skály do Sněhova, při staré cestě do Sněhova. Ochranné pásmo tvoří skupina lip stejného stáří.

Na nízkém kvadratickém soklu spočívá pískovcový dřík čtvercového půdorysu, s bohatě profilovanou základnou a římsou. Na římse stojí barokní pískovcová plastika Jana Nepomuckého, dílo dobré sochařské úrovně. Na dříku jsou jemně tesané rokajové ornamenty.

Socha pochází z druhé poloviny 18. století. Jedná o ne zcela typické zobrazení tohoto světce, zcela odlišné od místně vžitého zobrazení skulptur z okolí.

Památka barokní sochařské a kamenické práce.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°38’54.103″ E15°11’41.738″