Sloup se sochou Panny Marie (Vranové 2. díl)

Sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) v obci u hlavní silnice, 19. století pískovec, není zapsáno ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Vpředu na podstavci nápis:

„ORODUJ ZA NAS
SVATA BOŽÍ
RODIČKO”
Obnovena nákladem
Obce Vranovské
R. 1892”

a vzadu na podstavci je nápis:

A: 1708.den.25.Iunius hat Fryderyckus Wander, Alhisiger Miller Und Seine Ehewirthin. Gott Zu Ehren Diese Marter Sayle Auf Bauen Las Sen.
A. 1803 Zbarwena od F.B.M.C.S.

Zatím se nepodařilo zjistit písemné prameny, které by detailněji informovaly o okolnostech vzniku sloupu a jeho dalších osudech. Jedná se však o památku na rodinu Wanderů, jejíž členové byli už v 16. století usazeni na Jablonecku jako skláři.

Sloup stojí těsně vedle asfaltové komunikace. Čelem je obrácen k jihovýchodu. V roce 1997 byl sloup restaurován. Na povrchu byl kámen opatřen okrovou světlou celoplošnou povrchovou úpravou v různé intenzitě, která sjednocovala barevný vzhled monumentu a současně se snažila působit dojmem, že jde o starý artefakt. Přes povrchovou úpravu nebylo patrné poškození kamene. Figura Ježíška měla uraženou pravou ručku.

V noci z 28. na 29. listopadu 2002 byla socha ze sloupu odcizena, ale nyní je již replika na svém původním místě.

Zpracováno podle:
V. Nejedlý, P. Zahradník (2003): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji

Pozice (WGS-84): N50°38’17.976″ E15°11’21.676″