Sloup se sochou Panny Marie (Vranové 2. díl)

Sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) v obci u hlavní silnice, 19. století pískovec, není zapsáno ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Vpředu na podstavci nápis:

„ORODUJ ZA NAS
SVATA BOŽÍ
RODIČKO”
Obnovena nákladem
Obce Vranovské
R. 1892”

a vzadu na podstavci je nápis:

Zatím se nepodařilo zjistit písemné prameny, které by informovaly o okolnostech vzniku sloupu a jeho dalších osudech.

Sloup stojí těsně vedle asfaltové komunikace. Čelem je obrácen k jihovýchodu. V roce 1997 byl sloup restaurován. Na povrchu byl kámen opatřen okrovou světlou celoplošnou povrchovou úpravou v různé intenzitě, která sjednocovala barevný vzhled monumentu a současně se snažila působit dojmem, že jde o starý artefakt. Přes povrchovou úpravu nebylo patrné poškození kamene. Figura Ježíška měla uraženou pravou ručku.

V noci z 28. na 29. listopadu 2002 byla socha ze sloupu odcizena, ale nyní je již replika na svém původním místě.

Zpracováno podle:
V. Nejedlý, P. Zahradník (2003): Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji

Pozice (WGS-84): N50°38’17.976″ E15°11’21.676″