Litinový kříž (Vranové 2. díl)

Kříž stojí v severní části obce Malá Skála, na západní straně místní komunikace naproti tzv. Dolanskému statku, č.p. 131.

Původně litinový kříž na kamenném podstavci. Na dvou prostých ustupujících kamenných stupních je kvadratický sokl, na němž spočívá hranolovitý, vzhůru nepatrně se zužující dřík s reliéfy. V dolní části rozšířen dvojicí volut, mezi nimiž je zavěšen dekorativní feston, následuje nástavec s vegetabilním dekorem, na němž je postavena dvojice půlkulatých sloupků s akantovými hlavicemi (sloupky na patkách s květinovým dekorem, kolem sloupků se vine ratolest). Nad hlavicemi sloupků tvoří překlad dvojice akantových listů. Pod nimi baldachýn s korunkou, který tvoří splývající drapérie. Pod ním reliéf Panny Marie Bolestné, oblečené do modrého pláště, s hrudí probodnutou mečem. V obličeji je zachycen trpící výraz. Dřík je zakončen profilovanou horní římsou, vpředu uprostřed vzedmutou do dvou volut, mezi nimiž je hrozen vína s akantovým listem. Horní římsa také s dekorem vinné révy. Na římse byly po obou stranách dvě drobné sošky andílků (odcizeny). Na ně kónicky navazoval podstavec pro litinový kříž (podstavec rozbit stejně jako kříž).

Na reliéfu na čelní straně Panny Marie Bolestné (zbytky původní polychromie a zlacení), na dříku v mělkých nikách reliéfy. Zleva sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Kateřina.

Na patce podstavce nápis v oválně kartuši s květinovým motivem:

MARIA, MATKO BOŽJ PŘIMLAUWEG SE ZA NÁS U GEZŽJSSE SYNA SWEHO NYNY I W HODINU SMRTI NASSI AMEN

Na zadní straně nyní již špatně šitelný nápis:

Postavili ke cti a chvwale Božj Jan Dolansky Wranove…. 1844.

Hodnotná památka lidového kamenického umění, snad dílo Ignáce Martinice ze Sestroňovic. Památková ochrana se vztahuje na kříž jako celek, tj. podstavec i litinový kříž (replika). Počátkem 21. století proběhla rekonstrukce a pořízení repliky kovového kříže s motivem Ukřižování.

Do seznamu kulturních památek zapsán 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°38’19.007″ E15°11’16.001″