Drobné památky – obec Jenišovice

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu obce Jenišovice s částmi Jenišovice a Odolenovice.

Socha sv. Antonína Paduánského (Jenišovice)
Socha je osazená před vchodem do kostela svatého Jiří. Pískovcová socha světce spočívá na trojdílném kónickém podstavci…

Železný kříž (Jenišovice)
Železný kříž na pískovcovém podstavci je umístěný na konci obce při pravé straně silnice z Jenišovic do Roudného a Voděrad…