Socha sv. Antonína Paduánského (Jenišovice)

Socha je osazená před vchodem do kostela svatého Jiří.

Pískovcová socha světce spočívá na trojdílném kónickém podstavci, stojícím na třech pískovcových stupních. Na podstavci jsou reliéfy sv. Jiří, sv. Máří Magdaleny, sv. Rodiny a sv. Barbory; vzadu je nápis:

   KE Cti a ChWaLE BO
   ŽI a OrodoWAni : S :
   Antonina Wista
   Wil Girzi NEGE
   dLo : 1808

 

Pozdně barokní památka dobré kamenické práce ze začátku 19. století; patří do ochranného pásma kolem kostela. V roce 2012 došlo k jejímu přemístění cca o 3 metry západním směrem.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Opravena v roce 2012 akademických sochařem Pavlem Míkou.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav
3. Přemístění sochy v rámci kostelního areálu

Pozice (WGS-84): N50°37’37.306″, E15°8’17.179″