Železný kříž (Jenišovice)

Železný kříž na pískovcovém podstavci je umístěný na konci obce při pravé straně silnice z Jenišovic do Roudného a Voděrad, v křižovatce polních cest.

Na vysoký sokl čtvercového půdorysu plynule navazuje dřík stejného půdorysu, který je od soklu jednoduše odstupňován. Na vlastním soklu spočívá kónicky se zužující, mírně vydutá římsa, do které je zapuštěn litý kříž s korpusem Krista. Na přední straně soklu je vytesán nápis:

Chceli kdo
Přijdi za mnou,
zapři sám sebe,
a beř svuj křjž
na každý den
a následuj mne.
  Luk…..v. 23.

Původně bylo na podstavci kříže uvedeno, že jej dal pořídit farář František Fiala roku 1843. Na něj odkazuje dnes již velmi špatně čitelný nápis na zadní straně soklu.

Památka lidového kamenického umění z poloviny 19. stoletíi byla v silně havarijním stavu vyžadující okamžitou renovaci. Renovace proběhla v první dekádě 21. století a nově byly v ochranném pásmu křížku vysázeny 2 lípy.

Objekt není zatím památkově chráněn.

Pozice (WGS-84): N50°37’49.193″, E15°8’31.914″