Železný kříž 2 (Jenišovice)

Železný kovaný kříž na žulovém podstavci je umístěný na konci obce Jenišovice v části bývalých farských luk na v křižovatce polních cest.

Na nízký sokl stupňový čtvercového půdorysu plynule navazuje dřík stejného půdorysu, který je od soklu jednoduše odstupňován. Na vlastním soklu spočívá římsa čtvercové půdorysu s kónickým zakončením, do které je zapuštěna dvojice identických litých křížů osazených na křížení pozlacenou figurální plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista. Vlastní kříže mají zlacenou patku zakončenou v žulové římse a tlapaté zakončení ramen. V místě křížení ramen pod korpusem Krista vychází zlacené paprsky do čtyř stran.

Památka lidového kamenického umění jednoduchých tvarů, nejspíše z konce 19. století nebo spíše již začátku 20. století  byla v havarijním stavu a počátkem 21. století prošla renovací.

Objekt není zatím památkově chráněn, ale je vzorně udržován.

Pozice (WGS-84): N50°37’47.680″, E15°8’37.734″