Přírodní parky

Přírodní parky (PP) představují chráněné oblasti s krajinným rázem, kterým  je  zejména  přírodní, kulturní a historická charakteristika  určitého místa či oblasti. Taková oblast je chráněna před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména  umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny  pouze s ohledem na  zachování významných krajinných prvků,  zvláště  chráněných  území,  kulturních  dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.


Maloskalsko

Přírodní park Maloskalsko byl vyhlášen v únoru 1997 nařízením č.1 Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou…


Sýkornice
Přírodní park Sýkornice byl zřízen v roce 1984 podle tehdy platných právních předpisů jako oblast klidu ve…