Přírodní památka Jezírko pod Táborem

Rašelinné jezírko na západním svahu kóty Tábor asi 1 km severovýchodně od obce Nový Svět u Lomnice nad Popelkou.

Katastrální území: Chlum pod Táborem  (Liberecký kraj)
Nadmořská výška: 500 m
Výměra: 0,29 ha
Vyhlášeno: 1996

Bohatá lokalita rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia).

Geologie
Podkladem jsou usazené horniny spodního permu (autun), zejména červené arkózy a jílovce, stratigraficky náležející k vrchlabskému souvrství. Půdní pokryv tvoří organozem typická a glejová v probíhajících stupních vývoje, na které navazuje glej organozemní.

Květena
Zarůstající lesní jezírko v pramenné oblasti Cidliny s bohatým porostem rosnatky okruhlolisté (Drosera rotundifolia). Místní populace patří k největším v Českém ráji a Podkrkonoší. Z dalších zajímavých druhů zde roste např. řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), žindava evropská (Sanicula europaea) a v blízkém okolí bledule jarní (Leucojum vernum).

Zvířena
V jezírku se rozmnožují obojživelníci, např. skokan hnědý (Rana temporaria), v minulosti zde žil také čolek horský (Triturus alpestris). Mezi vzácnější druhy motýlů patří ohniváček celíkový (Lycaena virgaureae). Z ptačích druhů se zde objevuje kachna divoká (Anas platyrhynchos), pěnice slavíková (Sylvia borin), konipas horský (Motacilla cinerea), v nejbližším okolí králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), křivka obecná (Loxia curvirostra), datel černý (Dryocopus martius), nepravidelně lejsek malý (Ficedula parva).

Využití
Na území je nutné uměle osazovat zejména nálety olše a vrby a zajistit bezlesí s volnými plochami rašeliníku, které jsou biotopem rosnatky okrouhlolisté.

Lokalitou prochází turistická trasa.


Zpracováno podle:
Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (eds.) (2002): Liberecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek III., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 pp.