Drobné památky – město Turnov

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu města Turnov (Turnov, Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec).

Socha Panny Marie – Immaculata (Dolánky u Turnova)
Pískovcová socha Immaculaty stojí na rozcestí silnic před Dlaskovým statkem v Dolánkách u Turnova v ochranném pásmu vzrostlé lípy.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého (Turnov)
Pískovcová kaplička je situována ve stráni u barokního valdštejnského dvora při silnici Turnov – Jičín. Jedná se o bohatě zdobenou…

Pískovcový kříž (Loužek)
Pískovcový kříž, respektive podstavec kříže se nachází na parcele číslo 94 v k. ú. Bukovina u Turnova v těsném sousedství cyklostezky…

Pomník dcer manželů Doldovských (Daliměřice)

Sloup s Pannou Marií (Mašov)

Socha sv. Barbory (Daliměřice)

Socha sv. Jana Nepomuckého (Dolánky u Turnova)

Socha sv. Josefa (Daliměřice)

Socha Panny Marie (Daliměřice)