Socha Panny Marie – Immaculata (Dolánky u Turnova)

Pískovcová socha Immaculaty stojí na rozcestí silnic před Dlaskovým statkem v Dolánkách u Turnova v ochranném pásmu vzrostlé lípy.

Na vyšším hranolovitém soklu, obdélníkového půdorysu a římsou zakončenou po stranách stlačenými volutami spočívá prostovlasá, zahalená v bohaté drapérii Neposkvrněná Panna Maria se silně zlacenou svatozáří, obklopená dvěmi sochami andílků. Socha má výrazný barokní kontrapost, rozevlátý oděv a sepjaté ruce. Stojí s nakročenou pravou nohou srpku Měsíce, na zeměkouli obtočené hadem s obličejem vzhlížejícím oddaně k nebesům, mírně nakloněná dopředu, esovitě prohnutá. Sokl je v přední části zdoben reliéfem krucifixu a po stranách jsou pak velmi zřetelné motivy. Na levé straně motiv sv. Jiří bojujícího s drakem a na pravé straně pak sv. Rodiny.

Na podstavci je vytesán kolem prázdné kartuše letopočet 1784.

Socha pochází z dílny Černovických a zhotovil ji pravděpodobně Jan Chládek roku 1784 na objednávku známého lidového písmáka a sedláka Josefa Dlaska. Roku 1814 došlo k opravě, vytesání postranních reliéfů a polychromii od kamenického mistra Ignáce Martince z nedalekých Sestroňovic.

Rozsáhlejší restaurování památky proběhlo v roce 1988 Zdeňkem Preclíkem. V současné době je socha očištěna v dobrém stavu nevyžadující okamžitý restaurátorský zásah a oplocena dřeveným plůtkem.

Do seznamu kulturních památek zapsán 3. 5. 1958 jako součást areálu Dlaskova statku.

Zpracováno podle:
1. J.V.Scheybal, J.Scheybalová (1985): Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°36’10.894″ E15°10’17.349″