Pískovcový kříž (Loužek)

Pískovcový kříž, respektive podstavec kříže se nachází na parcele číslo 94 v k. ú. Bukovina u Turnova v těsném sousedství cyklostezky Greenway Jizera a vzrostlé lípy.

Na dvou kamenných stupních stojí pískovcový podstavec, tvořený vysokým soklem, čtyřbokým dříkem a bohatě profilovanou římsou s nástavcem, který původně vrcholil křížem s korpusem ukřižovaného Krista. Na čelní straně dříku je situovaná hluboká nika, nad níž je nápis vyvedený černou barvou:

„Ku cti a chvále boží“.

Nad nápisem se nachází stylizovaná drobná rozeta a dvě ornamentální rozviliny. Pravou a levou stranu dříku člení plochá nika, nad níž je situovaná drobná rozeta s ornamentálními rozvilinami. Čelní strana soklu je členěna vpadlým zrcadlem, v němž je umístěna oválná porcelánová destička s černobílou fotografií mladého muže. Nalevo a napravo od fotografie jsou rytá životní data upomínající nejspíše na tragickou událost:

* 9/4 1890 † 28/3 1915.

Pod fotografií je situovaný špatně čitelný rytý nápis o několika řádcích se jménem zesnulého muže:

„…. Františka / Šulce …..“.

V podstavci je osazen závěs vynášející kovovou lucernu.

V roce 2014 provedl restaurátor Hynek Blácha celkovou údržbu a očištění kříže za 166.750 Kč bez DPH (cena zahrnovala restaurátorské práce na další dvou památkách v katastru Turnova). Financování oprav zajistilo město Turnov.

Památka není dosud zapsána v seznamu kulturních památek.

Zpracováno podle:
1. Město Turnov – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – k.ú. Daliměřice“, „Restaurování kříže Na Loužku – k.ú. Bukovina u Turnova“, „Restaurování kříže v Turnově – Durychově“.
2. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci – vyjádření k záměru restaurování kříže, NPU-353/k 72934/30. září 2013.

Pozice (WGS-84): N50°36’58.428″ E15°11’22.487″