Drobné památky – obec Loučky u Turnova

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu obce Loučky u Turnova (dříve také Kostelní Loučky).

Boží muka (u silnice do Koberov)
Boží muka stojí na hřbetu Fialníku po levé straně silnice z Koberov do Louček v ochranném pásmu 2 lip.

Boží muka (u silnice do Klokočí)

Boží muka (u staré cesty na Michovku)
Boží muka stojí po pravé straně dnes již zarostlé polní cesty z Louček na Michovku na kraji ovocného sadu.

Boží muka

Podstavec
Torzo dříku kříže umístěné naproti vchodu do kostela na prostranství za autobusovou zastávkou.