Drobné památky – obec Loučky u Turnova

Drobné památky převážně sakrálního charakteru umístěné v širším extravilánu obce Loučky u Turnova (dříve také Kostelní Loučky). Boží muka (u silnice do Koberov) Boží muka stojí na hřbetu Fialníku po levé straně silnice z Koberov do Louček v ochranném pásmu 2 lip. Boží muka (u silnice do Klokočí) Boží muka Boží muka Podstavec kříže Torzo dříku kříže umístěné naproti vchodu do kostela na prostranství za autobusovou zastávkou.