Boží muka (Loučky u silnice na Koberovy)

Boží muka stojí na hřbetu Fialníku po levé straně silnice z Koberov do Louček v ochranném pásmu 2 lip.

Jedná se o jednoduchá pískovcová Boží muka s hranolovitým dříkem, který se směrem nahoru zužuje. V kvadratické patce přední části Božích muk je mělký výklenek bez nápisu. Ve střední části dříku je plastický reliéf kříže s motivem Ukřižování (postavě chybí obě ruce). V hlavici je půlkruhová nika, která kdysi hostila svatý obrázek.

Památka je typickým zástupcem lidové sakrální architektury a byla jako podobná Boží muka v okolí Louček součástí poutních cest z okolních farních vesnic.

Památka není v současné době památkově chráněna.

Pozice (WGS-84): N50°37’15.339″ E15°13’15.493″