Významný krajinný prvek Skalní bludiště Chléviště

Skalní bludiště ChlévištěSkalní bludiště Chléviště jz. od Malé Skály, na úpatí kóty Sokol (563 m n.m.).

  • Katastrální území: Malá Skála (Liberecký kraj)
  • Výměra: 10 ha
  • Vyhlášeno: 22.4.1997

Skalní bludiště je utvořeno z měkkého pískovce. Počátek vzniku spadá do období druhohor (svrchní turon), kdy byla česká pánev zaplavena křídovým mořem, na jehož dně se tvořila silná vrstva sedimentů. Po opadnutí mořských vod se vytvořila tzv. Česká křídová tabule. Během alpínského vrásnění ovlivnil vývoj Maloskalska tzv. Lužický zlom.

Bludiště je součástí přírodního CHKO Český ráj.