Významný krajinný prvek Lípy malolisté ve Sněhově

Lípy malolisté na Malé SkáleDvě lípy malolisté tvořící ochranné pásmo k soše sv. Jana Nepomuckého u staré cesty z Malé Skály do Mukařova nad zámkem.

  • Katastrální území: Malá Skála (Liberecký kraj)
  • Vyhlášeno: 24.5.1995

Původně byli tři, ale třetí musela být kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokácena. Věk se odhaduje na 100-130 let. Vysázeny byly jako ochranné pásmo k výše zmiňované soše. Z hlediska estetického a krajinotvorného jsou významným prvkem. Jsou součástí přírodního parku Maloskalsko.