Významný krajinný prvek Lipová alej v Malé Skále

Lipová alej v Malé SkáleLipová alej podél silnice z Malé Skály (Vranové) do Turnova přes Rakousy v těsné blízkosti železniční tratě.

  • Katastrální území: Malá Skála (Liberecký kraj)
  • Výměra: 0,05 ha
  • Vyhlášeno: 21.6.2000

Alej je tvořená 43 lipami a 2 jasany, s odhadnutým stářím 100-150 let, střední až dobré vitality. Z hlediska estetického a krajinotvorného je významným prvkem. Je součástí CHKO Český ráj.