Významný krajinný prvek Lipová alej v Malé Skále

Lipová alej v Malé SkáleLipová alej podél silnice z Malé Skály (Vranové) do Turnova přes Rakousy v těsné blízkosti železniční tratě.

  • Katastrální území: Malá Skála (Liberecký kraj)
  • Výměra: 0,05 ha
  • Vyhlášeno: 21.6.2000

Alej je dlouhá 560 m a tvořená 43 lipami a 2 jasany, s odhadnutým stářím 100-150 let, střední až dobré vitality. Druhově převládají lípy srdčité, doplňují je lípy velkolisté a ojediněle se během doby stal součástí i jasan ztepilý.

Z hlediska estetického a krajinotvorného je významným prvkem. Je součástí CHKO Český ráj.

V roce 2018 proběhlo odborné ošetření 44 ks stromů (38x zdravotní řez, 3x bezpečnostní řez, 22x instalace bezpečnostních vazeb, 21x obvodová redukce, 10x řez redukční lokální,6 x odstranění výmladků, 4x odstranění vzrůstajících dřevin v okapové linii stromu, 2x ponechání stabilního torz a 1x sesazovací řez). Práce provedl dodavatel Jakub Tichý za cenu 264 143 korun.