Skalní hrad – Kozlov (Chlum)

Pozůstatky skalního hradu Kozlov, jinak též zvaného Chlum, zájemce nalezne přibližně 3 km jihozápadně od města Turnova. Na volně přístupný hrad z něj vede turistické značení.

Hrad vznikl buď koncem 13. či počátkem 14. století, jak dokládají archeologické nálezy. První zmínky z let 1318–1335 o Zdeňkovi z Valdštejna, který se též psal s predikátem „v Turnově a na Kopci“, jsou sporné.

První písemnou zmínku o hradu nalezneme v listinách z roku 1362, kdy se jako majitel hradu uvádí Hynek z Lomnice, který je příslušníkem rodu Valdštejnů jehož předkem byl Jaroslav z Turnova v polovině 13. století. Samotné datování vzniku hradu je obtížné. Je zřejmé že jím byl někdo z rodu Valdštejnů, ale dost špatně lze určit kdo. Například u Zdeňka z Valdštejna (v letech 1318-1335) nacházíme přídomek „v Turnově a na Kopci“ což lze považovat za Chlum ale někteří historikové se přiklánění, že ono „in monte“ (tedy latinsky v kopci) v daném listu znamená spíše Hrádek u Hostinného, které Zdeňku z Valdštejna také patřilo. V dalších písemnostech lze vystopovat další majitele hradu z větve Valdštejnů – je jím Jarek z Valdštejna (1353) a Jan z Valdštejna (1362). Více zpráv se o hradu nedochovalo a dá se předpokládat, že hrad zpustl v době kdy bylo panství připojeno k nedalekému hradu Valdštejn, avšak bližší informace o spojení panství či zkáze hradu nejsou známy. Snad se dá předpokládat, že vyhořel po loupeživém nájezdu, což v té době nebylo nic neobvyklého. Patrně nedlouho poté byl připojen k sousednímu valdštejnskému panství a zpustl.
Dokonce se ani neví od jaké doby a proč se vžilo pojmenování hradu „Kozlov“.

Skalní hrad o jednom předhradí a hradním jádře byl z větší části dřevěný. Předhradí bez znatelných stop po zástavbě bylo od jádra odděleno ve skále vysekaným příkopem s cisternou. V jádře se dnes nachází čtyři světničky, o nichž se ale s jistotou neví, zda bývaly součástí hradu. O zástavbě jádra nevíme téměř nic.

K hradu se lze dostat pěšky výstupem na Chlum z obce Všeň po žluté turistické značce, případně z hradu Valdštejn, po téže značce opačným směrem. U hradu se nachází krásná vyhlídka K.V. Raise s výhledem na Turnov a okolí.

Částečně převzato se serveru www.interregion.cz.