Zámek – Lomnice nad Popelkou

Adresa:
Husovo náměstí 4 – zámek
512 51 Lomnice nad Popelkou
telefon: +420 739 568 347, +420 481 673 107
e-mail: info@kislomnice.cz
web: www.kislomnice.cz

Lomnický zámek stojí na místě bývalé gotické tvrze, která byla postavena ve 13. století na vyvýšeném místě na západním konci nynějšího Husova náměstí. Tvrz měla okrouhlý půdorys a byla obklopena hradbami a příkopy. Prvními majiteli byli pravděpodobně rytíři Košíkové, poté Valdštejnové (Hynek z Valdštejna) a opět Košíkové.

Roku 1437 se město stává královskou odúmrtí a císař Zikmund ji věnuje svému přívrženci Hynkovi Krušinovi z Lichtemburka. Roku 1462 je připomínán Aleš ze Šanova. Následně Jan z Černína a poděbradský hejtman Jan Bělský z Kaříšova. V roce 1524 byla tvrz Lomnice prodána Vilémovi z Valdštejna

S vládou Valdštejnů v 16. století je spjata doba hospodářského, kulturního i stavebního rozvoje města. Václav Štěpanický z Valdštejna přestavěl v letech 1566 – 1567 gotickou tvrz na renesanční zámek. Mramorové náhrobky Václava Štěpanického a jeho manželky Elišky z Martinic, které se dochovaly v kostele sv. Mikuláše, jsou nejstarší sochařskou památkou města.

V roce 1632 získal Lomnici od Albrechta z Valdštejna v léno Otto Bedřich z Harrachu a v roce 1651 ji zakoupil Jan hrabě z Morzinu, kteří ho k vrchlabskému panství. Vedle zámku byl zanedlouho vybudován vrchnostenský pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do 50. let 20. století a který je nejstarší zděnou budovou ve městě. Zámek s pivovarem ze serverovýchodu chránil Zámecký (Pivovarský) rybník, dnes autobusové nádraží.

Pod přestavbou zámku z let 1730 – 1737, kdy získal současnou barokní podobu, je jako stavebník podepsán Václav z Morzinu, podporovatel umění, kterému Antonio Vivaldi věnoval svou nejslavnější skladbu Čtvero ročních dob. Vzhledem k nedostatku peněz se ale nepodařilo zrcadlově připojit druhou polovinu objektu se dvorem uprostřed, a tak zámek zůstal jako trojkřídlá jednopatrová budova s valeně klenutými sklepy. Boční křídlo k náměstí bylo zvýrazněno mansardovou střechou a členitější barokní fasádou.

Ve dnech 7. a 8. května 1776 pobýval na lomnickém zámku pozdější císař Josef II. S bratrem arcivévodou Maxmiliánem a s proslulým generálem Laudonem. V roce 1796 prodal Rudolf hrabě z Morzinu zámek i lomnické panství trutnovskému kupci Ignáci Falgemu, od jehož vnuka jej pak roku získal 1834 knížecí rod Rohanů, ale kromě litinového erbu na průčelí směrem k náměstí se výrazně na jeho vzhledu již nepodepsal. Roku 1919 Alain Antonín Rohan, poslední pán na Sychrově, prodal zámek lomnickému družstvu živnostníků. Ve 2. polovině 20. století byl záměk využíván ke kancelářským, bytovým a kulturním účelům.

V roce 2010 byla dokončena kompletní rekontrukce zámku, který znovu získal barokní podobu. Budovu spravuje Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou.  Na zámku sídlí městská knihovna a stálá scéna Loutkového souboru Popelka. Zámecká minigalerie, sklepení, reperezentativní prostory a nádvoří jsou využívány pro kulturní a společenské akce, například výstavy, koncerty, besedy, letní kino, konference, plesy, svatby.