Kaple Anděla Strážce (Vesec)

Kaple Anděla Strážce představuje jednoduchou zděnou stavbu typickou pro český venkov na obdélníkové základně a situovanou v centru obce Vesec naproti škole, v těsném sousedství sochy sv. Jana Nepomuckého.

Kaple byla nejspíš postavena v 80. letech 19. století zásluhou místních zbožných občanů a následně zasvěcena Andělu Strážnému.  Obraz Anděla Strážce, jemuž byla kaplička zasvěcena, byl pořízen občanyv roce 1890 a sloužil jako oltář. Na počátku 80. let 20. století došlo ke krádeži originálu olejového obrazu neznámým zlodějem a od té doby začala celá stavba rychle chátrat. Součástí kaple byla i malá nástřešní věžička  se zvonem, který se odmlčel v roce 1970 kvůli nebezpeči spadnutí zvonu. Proto byl sejmut a uložen.

V letech 2005 – 2006 proběhla rozsáhlá a citlivá rekontrukce památky zahrnující novou střešní vazbu, krytina střechy a kompletně renovovanou malou věžičku, ve které je umístěn zvon. Opravena byla vnější i vnitřní omítka a pískovcové kvádry byly zrestaurovány. Pořízeny byly nové dveře i nová vitrážová okna. Zrestaurování maleb na zdi a oltářní obraz Anděla Strážce provedl Daniel Bucek ze Semil. Opravený oltář byl pozlacen a na čelní venkovní stěně se umístila pískovcová soška Madony.

Hlavními donátory novodobé rekonstrukce a největší zásluhu o uskutečnění opravy měli místní manželé Zaplatílkovi z Vesce a Obecní úřad v Mírové pod Kozákovem, který valnou část nákladů na generální opravu této historické památky financoval.

V současné době se kaple používá příležitostně pro místní akce spojené se životem v obci.

Památka není zatím památkově chráněna.

Zpracováno podle:
www.videomlejnek.cz/clanky-ucitele-mlejnka/obecni-kronika/180-znovuotevreni-vesecke-kaplicky-r2006

Pozice (WGS-84): N50°36’7.430″ E15°14’0.995″