Socha sv. Jana Nepomuckého (Vesec)

Pozdně barokní pískovcová socha z dílny neznámého kamenosochařského mistra v centru obce Vesec (součást Mírové pod Kozákovem) byla vyhotovena pravděpodobně mezi lety 1837–1888. Světec ztvárněný v obvyklém ikonografickém pojetí je oděný v kanovnickém rouchu. V náručí drží krucifix, k němuž se naklání.

Na nízkém přízemním stupni stojí kvadratický pískovcový sokl, do jehož čelní strany je v rámečku s vykrajovanými rohy humanistickou minuskulí (v. p. 3-6 cm) vtesán nápis:

Obnoveno 1890.

Na horním, zužujícím se okraji soklu je umístěn středový dřík, ve spodní části rozšířený a dekorovaný mušlovitým reliéfem.

Na dříku v segmentově završených nikách trojice světeckých reliéfů: na čelní straně Putování sv. Jana Nepomuckého, vlevo sv. Ludmila a vpravo sv. Josef s Ježíškem.

Hlavice tvořena rozeklanými volutami, z jejichž středu vystupuje reliéf vinného hroznu a pod ním reliéf Božího oka v kartuši. Na okrajích hlavice dvojice andělských hlaviček. Pískovcová socha světce, vysoká cca 160 cm, v tradičním kanovnickém oděvu, držící oběma rukama krucifix, k němuž se mírně přiklání. Klidová práce.

Značně nejasné je autorství a doba vzniku objektu. Není vyloučeno, že socha světce může být jiného data než podstavec s reliéfy. V místním podání se traduje, že autorem sochy je jeden z lidových sochařů Zemanů ze Žernova a Tatobit, nicméně zarážející je skutečnost, že oba své práce bezvýhradně signovali a vesecký sv. Jan Nepomucký neobsahuje kromě pozdějšího nápisu žádné jiné texty – pokud ovšem nebyly během opravy v r. 1890 zahlazeny. Na zemanovskou provenienci (zejména z větší zdobnosti na staršího) poukazují především nárožní andělské hlavičky a strnulý výraz obličeje Nepomuckého.

Socha představuje dílo lidového sochařství na Turnovsku z období pozdního baroka s netradičním a místně ojedinělým reliéfem Putování sv. Jana Nepomuckého. Společně s rekonstruovanou (2006-2007) kaplí Anděla Strážce a sousední lípou tvoří malebný střed vesnice.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Zpracováno podle:
Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°36’7.517″ E15°14’1.442″