Boží muka na Fialníku (Klokočí)

Puvodni stav Bozich muk v KlokociPískovcová Boží muka stojí na vrcholku skalnatého břehu Fialník – kuesty, která je rovnoběžná s geologickou poruchou známou jako lužický zlom, východně od Vesce, při silnici do Klokočí, v místě křižovatky s turistickou stezkou od hradu Rotštejna do Louček.

Monument o výšce cca 260 cm, zakončený segmentovou římsou, má čtvercový půdorys, ve spodní polovině je hladký, v horní polovině se čtyřmi hlubokými prázdnými nikami, ukončenými konchou. Původní litý vrcholový kříž s Ukřižováním se nedochoval a při rekonstrukci nahrazen replikou.

Způsob zpracování poukazuje snad na dobu 18. století.

Podle J. V. Scheybala se jedná o jednu z nejstarších ukázek božích muk v regionu. Není vyloučeno, že se jejich funkce váže na trasu jedné z variant staré stezky z Turnova k Železnému Brodu.

V letech 2014 – 2016 pproběhla citlivá restaurace památky za příspění místního sdružení Ochrana Klokočských skal, z.s. a Ministerstvem kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, obec Klokočí restaurátory Martinem Wagnerem a Vojtěchěch Ouřadou.

Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.

Pozice (WGS-84): N50°36’5.870″, E15°13’42.918″

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. Národní památkový ústav
3. www.72hodin.cz 
4. www.cestamipromen.cz