Hrad Rotštejn

Hrad RotštejnAdresa:
OKS, z. s,
Zelená cesta 1704
511 01 Turnov
telefon: +420 721 195 471
e-mail: hrad.rotstejn@seznam.cz
web: www.hradrotstejn.info

Severovýchodně od Turnova, nad vesnicí Rotštejn, leží zbytky hradu, po němž dostala ves jméno. Býval to typický skalní hrádek, jakých bývalo v Českém ráji více, ale jeho sláva trvala jen něco přes sto let.

Stál na třech skaliskách. Dvě jsou vlastně rozsochou jedné skály a zdá se, že jedna z nich sloužila hradu jako vysunutá věž a mohla být s vlastním hradem spojena mostem. Mezi oběma těmito skalami byla úzká chodba, která se zřejmě mohla zavírat.

V nejdolejší části vlastního hradu najdeme různé větší i menší sklepy, které byly po opuštění hradu příležitostně obývány chudinou. Najdeme tu i výklenek, v němž mohl stát jediný člověk. Říkalo se mu za starých dob „kabát“ a bylo to vězení pro menší přestupky. K hořejší části hradu vedla chodba, která se podle dochovaných stop mohla zavírat. Ke stavbě hradu bylo dílem použito přirozené skály, která byla vydlabána, dílem byl dostavěn. Jednotlivé části hradu byly od sebe odděleny prohlubněmi a spojeny mosty a můstky. Není proto divu, že podobné hrady byly stěží dobývány.

Hrad Rotštejn byl postaven v druhé polovině 13. století Vokem, synem pana Jaroslava z Hruštice. Protože v té době bylo zvykem dávat hradům německá jména, byl hrad pojmenován Rothenstein čili Červený kámen. Zřejmě k tomu zakladatele vedla červená barva skály, na níž byl nový hrad postaven. Časem si lid tento název upravil.

Proslulost mu zajistil Vok mladší z Rotštejna, jenž je doložený v písemných pramenech v letech 1318 – 1325. Ten měl mnoho sporů nejen se sousedními zemany, ale i s pány hradeckého, boleslavského kraje, ba dokonce se svými příbuznými. Vybírali mu statky, kradli dobytek a úrodu, takže nestačil jezdit k soudům do Prahy, Nymburka i Bydžova. I na Rotštejně ho přepadli a zlaté šperky mu sebrali. Zdá se, že ani Vok sám nebyl bez viny, jisté však je, že nakonec jeho odpůrci hrádek dobyli a spálili. Vok byl zajat, ale soudil se dál. A shodou okolností se zachovala do naší doby nepatrná část desek zemských se zápisy o tomto sporu, ačkoliv jinak zemské desky shořely. Proto známe řadu jmen šlechticů z našeho kraje z těchto let.

V současné době se o hrad vzorně stará občanské sdružení, které si vytklo za cíl především udržení této památky pro budoucí generace.