Zámek – Staré Hrady

Adresa:
Zámek Staré Hrady 1
507 23 Libáň
tel.: +420 602 302 265
e-mail: info@starehrady.cz
web: www.starehrady.cz

Kdysi proslulé panské sídlo; jmenovalo se Stará, pak Starý Hrad a Staré Hrady. Původní opevnění rozvezeno.

Vcházíme branou, zdobenou štukovím, s erbem a nápisem, že byla zřízena r.1573 za Jiříka Pruskovského, na stěně sgrafita sv. Tři králové, Kristus a Samaritánka u studny a rytíř na koni se psem, ženoucí houf nepřátel. V nádvoří kašna ze XVI. stol. a gotická kaple ze XIV. stol. Z tesaných hlavic vybíhá žebroví do hladkých svorníků. Na posledním znak zakladatele kostela Viléma ze Staré. Na renesančním hlavním oltáři z r. 1582 sochy sv. Petra a Pavla a Křtu Páně, nahoře obraz sv. Maří Magdaleny, na p. oltáři obraz Sv. Michal poráží ďábla, socha sv.Michala, umělecké dílo z téže doby jako hlavní oltář, na 1. obraz Nanebevzetí P.Marie se znaky. Nad polozazděným sedile obraz v bohatě řezaném rozvilinovém rámu. Při vchodu zazděno pět náhrobníků s erby Pruskovských a Lobkovických. Na zvonici staré zvony. Kostel býval farním do konce XV. stol. Vlastní hrad zavírá čtvercové nádvoří. Na okrouhle sklenuté bráně erb Šliků, obraz sv. Ducha; nápisy, obrazy císaře Ferdinanda I. a Maxmiliána II. Nejstarší částí je západní strana s gotickým portálem a dvěma okénky, dveře se štukovím jsou z úpravy za Pruskovských. Vzadu za zámkem u vchodu do sklepů zazděny čtyři desky ze XVI. stol., na nich bohyně Ceres s klasy, Bakchus s nádobou, Neptun s trojzubcem, Diana s laňkou.

Hrad Staré Hrady byl původně tvrzí, pověst sem klade sídlo templářů. Prvním známým držitelem je Arnošt ze Staré (zemřel 1342) , otec arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V XVI. stol. seděl tu Jiřík Pruskovský z Pruskova, šprýmař a hrdina, jenž čtyřem císařům sloužil a byl šlechetným mecenášem učenců a podporovatelem chudiny. Přestavěl tvrz na renesační zámek. Jeho synu Oldřichovi, mecenáši koleje a knihovny klementinské, připsal Paprocký „Štambuch slezský“, Zemřel r. 1618. Stará pro dluhy prodána a připojena ke knížetství Frýdlantskému. Ještě koncem 16.století vznikla při zámku zahrada, jak dokládá torso pozdně renesanční kašny.

Návštěvní doba a vstupné:
leden až duben pouze soboty, neděle, svátky, prázdniny,
(jarní prázdniny všechny termíny – středa až neděle) , 10:00 – 17:00
květen  – červen, denně mimo pondělí 9:30 – 17:00
červenec – srpen, denně 9:30 – 18:00
září, denně mimo pondělí 09:30 – 17:00
říjen až prosinec, soboty, neděle, prázdniny, svátky 10:00 – 17:00

dospělí: 115 Kč, děti 2- 11 let: 65 Kč, studenti, senioři, mládež 85 Kč.
Děti do 2 let: zdarma