Zámek – Mnichovo Hradiště

Adresa:
Zámek Mnichovo Hradiště
V Lipách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště
telefon: +420 326 773 098
e-mail: mnichovohradiste@npu.cz
web: www.mnichovo-hradiste.cz

Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě. V roce 1623 získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů se pak panství drželo po řadu dalších staletí.

Nová epocha objektu byla zahájena po roce 1690, kdy do Mnichova Hradiště přesídlil Arnošt Josef z Valdštejna.V roce 1696 podle plánu architekta Canevalleho byla zahájena velkorysá přestavba sídla, která s přestávkami trvala přibližně třicet let. Zámek byl zmodernizován, zvýšen o jedno patro a od základu postavena další část zámecké budovy s novou tzv. hodinovou věží.Byly vybudovány konírny, sala terrena a oranžérie.

Vnitřní uspořádání zámku je ve srovnání s běžným typem zámeckých dispozic neobvyklé. Pravá polovina objektu, určena půdorysem renesančního zámku ve tvaru L, s jedním vchodem a velkým sálem v nároží, byla provedena v symetrické podobě také na levé polovině zámku a půdorys nového objektu byl doplněn do dnešního tvaru písmene U.

V prvním patře zámku tak vznikly dva hlavní sály – dnešní přijímací a zámecké divadlo – s netypickým umístěním v rozích budovy.

Původní bohatá výzdoba zámeckých interiérů z počátku 18. stolet, kterou provedl štukatér Jan Spazzo, se nezachovala, byla zřejmě zničena při požáru zámku v roce 1724.
Při úpravě interiérů po požáru se zřejmě uplatnil litoměřický štukatér Mates Tollinger. Po roce 1730 byl na zámku zřízen Zlatý kabinet, jehož bohatá výzdoba souvisí s výpravou zámecké kaple. Oba prostory jsou ukázkou velice zdařilé barokní interiérové tvorby.

Před polovinou 18. století byl vytvořen základ miniaturní zámecké obrazárny, která se postupně rozrostla na 112 obrázků, souvisle vykrývajících stěny místnosti.
Ve druhé polovině 18. století byla dokončena výzdoba místností v západním křídle – při její úpravě byl použit kvalitní krb s plastickými delfíny, který byl přivezen z chátrajícího zámečku v polesí Valdštejsko. V roce 1872 byla v prvním patře jižního křídla zřízena nová jídelna, ve které byl použit renesanční kazetový strop ze zámku v Dobrovici.

V roce 1945 propadl celý valdštejnský zámek konfiskaci, v roce 1966 převzalo zámek do správy Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje.

Návštěvní doba a vstupné:

1. Zámecké interiéry (Interiéry 18.stol, porcelán, nástěnné malby, knihovna)
1. 4.–30. 4. so–ne 9.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 9.00–15.00
dospělí 110 Kč/ děti 75 Kč / rodinné 295 Kč

2. Divadlo a Svatá aliance (Interiéry 19.stol, zbrojnice, divadelní šatna a empírové divadlo)
1. 4.–30. 4. so–ne 9.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 9.00–15.00
dospělí 100 Kč/ děti 70 Kč / rodinné 270 Kč

3. Kostel a kaple (Sakrální interier, hrobka Albrechta z Waldštejna, lapidárium barokních soch)
1. 4.–30. 4. so–ne 9.00–15.00
1. 5.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 9.00–15.00
dospělí 50 Kč/ děti 35 Kč / rodinné 135 Kč

4. Dětské prohlídky (Pohádka o dvou rytířích v interieru 1. okruhu)
1. 7.–31. 8. út–ne 10.00–15.30
jednotné vstupné 50 Kč