Dřevěný most (Bystrá nad Jizerou)

Jedním z mála zachovaných podkrkonošských krytých mostů je dřevěný věšadlový most v Bystré nad Jizerou. Je při levé straně pojizerské silnice z Jilemnice do Semil. V zúženém úseku údolí spojuje pravobřežní hlavní komunikaci s bývalou textilní továrnou (později okresní archiv, dnes opuštěno) a obcí Bystrá na břehu levém. Konstrukčně se jedná o trojnásobné věšadlo kombinované z trojúhelníkového a lichoběžníkového věšadla. Dva mohutné hlavní trámy jsou spřažené svorníkovými spoji s krajními podélníky a zavěšené na třech místech. Hlavní nosník působí jako spojitý trám o čtyřech polích. Nosníky jsou zajištěny šikmými vzpěrami a příčnými ztužidly.

Most je 24 m dlouhý, 3 m široký a 5 m vysoký.

Díky mnoha technickým zvláštnostem se most dostal už v roce 1958 na seznam nemovitých kulturních památek.

Most, postavený v roce 1922 (ale letopočet vytesaný do kvádru kamenného pilíře na levobřežní straně udává rok 1888, kdy byl zřejmě postaven předchůdce mostu dnešního), není již plně funkční a jeho použití je od roku 2011 omezeno pouze pro pěší.

V roce 2016 proběhla celková rekostrukce mostu díky sbírce místních a především z dotací Libereckého kraje a Ministerstva kultury a v roce 2017 proběhla kolaudace. Nyní již most opět slouží svému účelu s omezením pro automobily s váhou do 2 tun.

Zpracováno podle:
 J.Dvořák (2002): Dřevěný most v Bystré nad Jizerou – Technické památky. In Krkonoše.