Roubená vilka č.p. 66 (Malá Skála)

Roubená vilka č.p. 66 ve švýcarském slohu se nalézá naproti budově sokolovny nad železniční tratí. Roubené jednopatrové stavení pravoúhlého půdorysu, kryté nízkou sedlovou střechou.

Patro spočívá na mohutných, zdobně vykrajovaných konzolách a je obklopeno pavlačovým ochozem. Jde o stavbu přenesou sem údajně v 70. letech 19. století ze Světové výstavy ve Vídni.

Dobře zachovaný výstavní objekt, postavený po roce 1870 v módním švýcarském slohu.

Zpracováno podle:
J. V. Scheybal, B. Beneš, J. Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.