Boučkův statek č.p. 12 a bývalý výměnek (Malá Skála)

Bouckuv statek na Male SkaleStatek je umístěný ve středu obce Malá Skála u mostu přes Jizeru (Boučkův statek). Roubená patrová budova. Chlévy a zadní bok stavení jsou zděné a datované 1813. Štítové průčelí má v roubené části tři okenní osy a ve zděné části jednu osu. Budova je kryta sedlovou střechou s vysokou členitou lomenicí. Síň je zpřístupněna původními klasicistními dveřmi, zasazenými do pěkně tesaného pískovcového ostění. Pozornosti zasluhují empírově orámovaná okna světnice, upravená pravděpodobně v době přestaveb roku 1813. Jde o nejhezčí klasicistní orámování oken, jaké se nám na lidové architektuře tohoto regionu zachovalo. Pod jeho vlivem byla upravována okna v celém okolí.

Bývalý výměnek je přízemní, roubený, obdélného půdorysu, s pavláčkou před vchodem do síňky. Sedlová střecha je pokryta šindelem. Celý hospodářský komplex je doplněn stodolou.

Bouckuv statek na Male SkaleBoučkův statek patří k nejkrásnějším památkám lidové architektury v Pojizeří.

V současné době je ve statku umístěna v přízemí hospoda (hostinec u Boučků), v patře sezónní turistické informační středisko, doplněné maloskalskou galerií Josefa Jíry a muzeem. Muzeum má expozici zaměřenou na historii maloskalska. Na hanbalkách jsou příležitostně konány výstavy.

Výměnek slouží jako informační centrum a kavárna.