Bičíkův statek č.p. 11 (Příšovice u Turnova)

Statek umístěný v centru obce, při levé straně silnice do Turnova. Jedná se o patrové stavení s dlouhou pavlačí, obnovenou v původním stavu. Brána z roku 1804 má na omítce ornament. Jedná se o typický dům turnovského typu. Statek má na severní straně stodolu a vjezd do polí.

Tento statek byl postaven před rokem někdy v první polovině 16. století a již v této době na něm hospodařil rod Bičíků (od r. 1521). V roce 1654 odkazuje Václav Bičík svému synovi Adamu Bičíkovi tento statek a vše co k němu náleželo za 450 kop. Od roku 1682 bydlí v zaplaceném. Psal se rok 1691 a gruntu se ujal syn Adam Bičík, nejprve jedné poloviny, a v roce 1717 vlastnil statek celý. Roku 1738 si Jiří Bičík odkupuje statek od svého otce Adama, v roce 1743 se žení a ještě v tomto roce bohužel umírá. Vdova Kateřina si vzala za manžela Jana Koťátka z Přepeř, který se ujímá statku do doby, kdy Jiříku Bičíkovi bude dvacet let. Roku 1764 mu předává pan Koťátko svoji živnost za 376 kop 57 gr 3 d. Ten hospodaří velmi dobře v roce 1805 předává zaplacený statek svému synovi Matěji Bičíkovi. Jeho nejstarší syn Josef se stal hospodářem na statku v roce 1859 a později v r. 1861 je spoluvlastníkem i jeho žena Anna. Jejich syn, rovněž Josef, narozený roku 1865 se stává hospodářem spolu s manželkou Františkou v roce 1889 za 5000 zl. Posledním hospodářem byl od roku 1923 Václav Bičík, který statek v roce 1984 předal obci Příšovice a jeho syn ing.Václav Bičík nemaje dědiců, daroval závětí v roce 1999 polnosti příslušející ke statku rovněž obci.

V současné době je statek, jedna z dominant obce, státem chráněnou památkou.