Zvonice (Železný Brod)

Zvonice v Železném Brodě (stav před požárem v roce 2007)Zvonice v Železném Brodě se nachází v areálu kostela sv. Jakuba Většího na tzv. kostelním vršku. Na osmiboké kamenné podezdívce spočívají nízké roubené stěny, rovněž osmiboké, nesoucí kónicky se zužující šindelový kryt, vybíhající do hranolovité bedněné věže, kryté nízkou stanovou střechou (šindel).

Zvonice pocházela z roku 1761 se zvonem z roku 1497 s reliéfním vyobrazením Piety, polychromované gotické dřevořezby patrně ze 14. století, která byla umístěna v kostele sv. Jakuba Většího. Pieta byla patrně nejstarší dochovaná železnobrodská památka, která podlehla zkáze až v roce 1990 za dosud nejasných okolností. Sousoší Piety bylo nejvýznačnější památkou gotického řezbářství v horním Pojizeří. Tato památka byla zničena při požáru roku 1990, kopii Piety z roku 2006 vytvořil slovenský sochař Vlado Morávek. Lipové dřevo dodal Jiří Pastorek.

Zvonice byla unikátní svojí originální konstrukcí, jejímž autem byl Johann Georg Volkert. Vnitřní trámová konstrukce byla zvononosná a kvůli výrazným otřesům, nebyla až na jednu výjimku spojena s vnějším pláštěm, který spočíval na vnější konstrukci.

Původní zvonice z roku 1761 podlehla téměř celá požáru v noci z 12. na 13. května 2007. O rok později byla rekonstruovaná do původní podoby. V interiéru zvonice jsou od roku 2009 zavěšeny tři nové zvony – sv. Jakub Větší, Panna Maria Bolestná a sv. Václav.

Rekonstrukce zvonice se ujala odborná firma ze Slavonic. Dělníci ohořelé zbytky rozebrali, odvezli a očistili, aby zjistili míru poškození. Ve svém areálu postavili zvonici novou s doplněnými ohořelými částmi. Tuto zvonici opět rozebrali a odvezli do Železného Brodu, kde ji postupně celý týden skládali zpět na původní místo.

Z původního zvonu zbylo jen roztavené torzo pod ohořelými krovy. Větší zbytek a srdce tohoto zničeného zvonu bylo předáno Městskému muzeu v Železném Brodě. Nový zvon byl vyroben z finančních prostředků farníků u českého zvonaře Petra Rudolfa Manouška v Holandsku. Replika nového zvonu váží 483 kg, spodní průměr má 0,921 m, výška je 0,920 m s dřevěnou hlavicí dosahuje téměř 1,5 m. Hlavní tón zvonu zní v a1.

Tento zvon nese nápis: „ Na památku zvonu z roku 1497 zničeného požárem 13.5.2007, pořízen z darů dobrodinců A.D.2008“. Na straně druhé je jméno zvonu „Svatý Jakub Větší„ a pod ním je reliéf světce s poutnickou holí. Zvon posvětil emeritní biskup Josef Koukl dne 18.10.2008, při svěcení zvonu byl za Město Železný Brod přítomen pan starosta Mgr. Václav Horáček. Dne 22.11.2008 byl zvon P.R. Manouškem za přítomnosti široké veřejnosti zavěšen zpět do obnovené zvonice.

Památkově chráněna od 3. 5. 1958 jako součást areálu kostela sv. Jakuba Většího.

Zpracováno podle:
1. J. V. Scheybal, B.Beneš, J.Scheybalová (1969): Památky Jablonecka.
2. www.liberecky-kraj.cz
3. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°38’33.759″ E15°15’23.006″