Hrad Vranov

Adresa:
Obecní úřad Malá Skála 122
468 22 Malá Skála
telefon: +420 734 264 226
e-mail: info@vranov-pantheon.cz
web: www.vranov-pantheon.cz

Zříceniny skalního hradu Vranov na dolním konci strmého pískovcového bradla nad pravým břehem Jizery u obce Malá Skála.

Hrad byl založen nejspíše na počátku husitských válek Heníkem z Valdštejna a pro svou extrémní a provozně komplikovanou podobu zjevně neměl dlouhého trvání. Jeho majitelé si v průběhu 16.století postavili v údolí zámeček a hrad zpustl. Dnešní podoba jeho zbytků pochází z let 1803-26. Tehdejší majitel František Zachariáš Römisch proměnil zbytky hradu v romantický Pantheon s novostavbou polookrouhle ukončeného letohrádku s velkým množstvím pamětních nápisů a pomníků připomínajících a oslavujících různé heroické osobnosti, činy a ctnosti. Roku 1826 byl vybudován letohrádek v podobě kaple s rodinnými portréty. Tyto zajímavé úpravy však na mnoha místech znejasnily a poškodily stopy středověkého stavu.

Vranov představuje se svou délkou několika set metrů nesporně největší a patrně i nejkomplikovanější skalní hrad u nás. Dlouhý, úzký a strmý hřeben byl v maximální míře využit jako přirozené opevnění a jeho vrchol, přístupný po úzkém a strmém, do skály vytesaném schodišti, nahradil věž. Do měkké pískovcové skály bylo v celém areálu vysekáno velké množství různých světniček. Tam, kde bylo nutno opevnění doplnit, přemostit rozsedliny nebo vystavět nadzemní konstrukce, bylo použito dřeva, pro jehož ukotvení bylo vysekáno dražé. Některé stavby byly však i zděné, jak dokládají především zbytky čtverhranného, patrně, hlavního obytného objektu, nejspíše charakteru obytné věže. Celý mimořádně dlouhý areál se rozpadal na jádro a předhradí, které dosahovalo podstatně větších rozměrů. Velký problém nesporně představovalo zásobování tohoto kolosu vodou. Dnes je na místě patrná pouze studna, položená zřejmě v důsledku nepříznivých hydrogeologických podmínek před vstupem do hradu.

Hrad Vranov je v současnosti, po úpravách F. Z. Römische, tvořen třemi částmi: východně je poměrně rovné předhradí, uprostřed je jádro hradu s několika sklepy a zbytky stavení, trychtýřovitě uspořádaných a propojených pitoreskními schodišti (vých. prostor původně kuchyně, upravený později na památník bitvy u Lipska z r.1813 – nyní zdevastováno). Západní část tvoří nejvyšší bradlo, na němž byla roubená hlídková věž.

Návštěvní doba a vstupné:
duben: sobota – neděle 9-18 hodin
květen – září: všechny dny v týdnu 9-18
říjen: sobota – neděle 9-18 hodin

V období od 1.4.-15.5. a 15.9.-31.10 otevřeno pouze soboty a neděle. V případě příznivého počasí i v týdnu, ale je nutno se podívat na web: www.vranov-pantheon.cz.

Rodinné vstupné 100 Kč, dospělí 50 Kč, děti 6-15 let, důchodci a studenti 30 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma.