Hrad Kozlov

Zříceniny hradu Kozlov na vysokém kopci nedaleko Lomnice nad Popelkou.

Šlechtický hrad vznikl v průběhu 14.století. V roce 1442 byl dobyt a roku 1462 se již uvádí jako pustý.

Jednodílná dispozice na vrcholu kopce má zhruba oválný obrys vymezený po většině obvodu příkopem a valem. Hlavní obrannou stavbu zřejmě představovala okružní plášťová hradba, k níž se přikládala v terénních náznacích patrná zástavba. Specifikem hradu je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není zcela jasný, jako nejpravděpodobnější se jeví možná souvislost se zásobováním vodou.

Tato šachta byla roku 2002 prozkoumána p. Antonínem Prášilem ml., který zjistil hloubku tzv. Kozlovské díry až 14 metrů.

Kozlov je ukázkou hradu s plášťovou zdí, který do východních Čech pronikl spíše sporadicky, patrně z Moravy. Tento typ hradu nedisponoval velkou věží typu bergfrit nebo donjon, ale mohl mít nejspíše menší branskou věž. Zvláštností Kozlova je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není zcela jasný.