Hrad Košťálov

Nepatrné zbytky hradu Košťálov vypínajícího se na melafyrovém hřbetu východně od obce Košťálov.

Na něm stál vlastní hrad, uváděný někdy pod názvem Košťál, zpevněn jak vlastní dispozicí hřbetu, tak i příkrými příkopy. Vlastní příkopy byly zbudovány na táhlých stranách směrem k severu a jihu. Vlastní hrad měl nejspíše čtyřhrannou podobu, uzavřenou ze všech stran hradbami, z nichž se dodnes zachovaly pouze nepatrné zbytky. Rozdělen byl na dvůr a věžovité stavení, z jehož sutin zbyl kopec. V jihovýchodním rohu byla brána, chráněna výše uvedeným věžovitým stavením, odkud se přicházelo na dvůr.

Prvními známými držiteli Košťálova byli páni z Valdštejna, a to z větve Lomnické, kteří drželi také Olešnici a Libštát, jako r. 1361 Hynek a v letech 1304-1369 Jarek z Valdštejna. Jejich nástupce byl Zdeněk z Valdštejna, jinak z Košťálova řečený. Když r. 1388 nebo někdy předtím zemřel, připadl hrad králi. Roku 1396 je jako majitelem uváděn Petr Kštice ze Sloupna. V letech 1433-1454 je jako poslední majitel uváděn Zdeněk ze Sloupna, protože vlastní hrad ke konci 15.století zpustnul a je připojen k semilskému zboží.

Za panování rodu Smiřických je definitivně již pustý hrad připojen ke kumburskému panství.