Hrad Frýdštejn

Adresa:
Obecní úřad Frýdštejn
Frýdštejn 80
463 42  Hodkovice nad Mohelkou
telefon: +420 483 393 060
e-mail: oufrydstejn@iol.cz
web: www.frydstejn.cz

Zříceniny hradu na horním konci dlouhého strmého pískovcového hřbetu (Vranovský hřeben) u stejnojmenné vsi ve výšce 491 m.

Hrad byl založen v průběhu prvé poloviny 14.století. V roce 1432 jej obléhali husité. Po připojení k Českému Dubu v roce 1540 byl opuštěn, jako pustý se poprvé připomíná k roku 1565.

Nejstarším známým majitelem je Jan z Dražic a jeho syn Jan z r. 1363. Na počátku 15.stol. jej vlastnili bratři Bohuše a Vaněk z Kovaně. Bohuše se po smrti svého bratra přidal na stranu katolíků, a proto sirotci a táboři oblehli najednou tři hrady – Frýdštejn, Pecku a Potštejn. Frýdštejn obléhali hejtmani Otík z Lozy a Jan Čapek ze Sán. Po třínedělním obléhání uzavřel Bohuše s nimi smlouvu, že nebude nic podnikat proti husitům. Bohuše za věrné služby králi Zikmundovi získal několik vsí, pomáhal Jiříkovi z Poděbrad dobývat Prahu a věrně sloužil i králi Vladislavovi II. Zemřel r. 1460. Z pozdějších vlastníků Adam z Vartenberka za odboj proti Ferdinandovi I. roku 1547 ztratil Frýdštejn a některá panství. Král spojil Frýdštejn s panstvím dubským, od něhož se již neoddělil. Odlehlý hrad přestal být panským sídlem.

V současnosti je hrad ve správě OÚ Frýdštejn.

Měkká pískovcová skála umožnila vytesat část místností hradního jádra, včetně tzv. kaple, přímo do skalních bloků. Stavebníci hradu však nespoléhali pouze na strmost skalních stěn a celý areál ohradili ještě kamennými hradbami. Na nejvyšším místě staveniště je do nich zapojen i okrouhlý bergfrit (útočištná, nejčastěji okrouhlá věž), u jehož paty se nacházela do skály vytesaná obilnice. Obytné stavby, z nichž jedna obsahovala i vstupní průjezd, se přikládaly k ohrazení. Pod jádrem je o něco blíže položené předhradí, v němž se vypíná i druhá okrouhlá, studniční věž. Tímto přehradím procházela původní přístupová cesta. Dnešní vstup menším ohrazeným prostorem na severu je mladšího data. Vede do jádra štěrbinou mezi skalními bloky.

Frýdštejn je příkladem rozvíjení základního bergfritového typu v prvé polovině 14. století, kdy se s jeho obohacením o druhou věž setkáváme častěji. Svébytnost tohoto hradu pramení ze specifické syntézy zmíněného typu s prvky typickými pro skalní hrady zbudované na pískovci.

Návštěvní doba a vstupné:
květen – říjen: denně kromě pondělí 10:00 – 17:00

Dospělí 50 Kč
Důchodci, studenti 30 Kč
Děti 20 Kč (do 6 let zdarma)