Skalní hrad – Klamorna

Skalní hrad KlamornaSkalní hrad Klamorna v pískovcové stěně okraje Mužského u Dnebohu nedaleko Mnichova Hradiště.

Archeologický výzkum dokázal, že Klamorna byla již pravěkým hradištěm. Ve středověku, nejspíše ve 13.století, zde byl zřízen hrad, upravovaný či obnovovaný ve 30.letech 15.století, který byl nedlouho poté opuštěn. Jeho zbytky byly poškozeny odlámáním části skal.

Hrad na ostrožně odděluje do skály vysekaný příkop a v jeho areálu se též dochovala do skály vysekaná studna či cisterna. V zadní části se nacházejí světničky. Užité slohové znaky (včetně klenby) umožňují spojovat je s nejmladší fází hradu.

Klamorna je jedním z několika skalních hradů v oblasti Mužského (v nejbližším okolí například Drábské světničky, Staré Hrady či Hynšta), které asi vznikly ve 13.století jako součást jedné aktivity. Minimálně Klamorna a Drábské světničky byly využity nebo spíše obnoveny ke konci husitských válek s největší pravděpodobností ve funkci strategických opěrných bodů.