Skalní hrad – Kavčiny

Zbytky skalního hradu Kavčiny na konci pískovcového hřebene, necelý 1 km jižně od Valdštejna.   Předpokládá se, že Kavčiny byly založeny jako předsunuté opevnění hradu Valdštejna a spolu s ním dobyty v roce 1440.

Hrad stával na třech skalních blocích za sebou, z nichž prvý obsahoval zřejmě ve spodní části velkou světničku, zničenou v 19. století. Další světničku ve spodní úrovni při patě nalézáme ve třetím bloku. Na jeho horní ploše jsou patrné zbytky čtverhranného objektu, který byl zasekán do skály. Souvisela s ním malá okrouhlá světnička. Nálezy mazanice dokládají, že tato centrální stavba byla dřevěná. Dřevo se, jak ukazují dochované draže, uplatňovalo i v konstrukci opevnění i spojení jednotlivých bloků.

Kavčiny jsou příkladem malého hradu bez zděných konstrukcí, založeného na pískovci, který plnil patrně pomocné funkce.