Železný kříž (Klíčnov)

Železný kovaný kříž s plechovým korpusem umístěný na pískovcovém podstavci stojí při staré cestě z Kopaniny do Klíčnova, Dalešic a Jablonce nad Nisou. V současnosti je po pravé straně silnice na Kopaninu na louce v ochranném pásmu dvou vzrostlých jasanů, které jsou však mladší.

Kříž pochází podle špatně čitelné datace na zrezivělém železe z konce 18. století a patří k jedněm k nejstarším svého typu v regionu. Spočívá na nízkém kvádrovém podstavci z pískovce, zdobeném reliéfy patronů pocestných a poutníků:

sv. Kryštofa (S SKISTOWVS), Jana Nepomuckého a Vojtěcha (S ADALBERTVS).

Kříž je ukován ze širokých kovových prutů, opatřených rytým letopočtem ANNO 1780. Býval ozdoben plechovým korpusem Ukřižovaného, maličkým plechovým obrazem Marie Bolestné a při patě lucernou. Do dnešních dnů se zachovaly zbytky závěsu na lucernu.

Ramena těchto křížů bývala takřka vždy chráněna zaoblenými plechovými stříškami, lemovanými při okrajích krajkovitými ozdobami klempířské nebo kovářské práce.

Do seznamu kulturních památek zapsán 3. 5. 1958. Doklad lidového kamenictví a kovářství. Památková ochrana se vztahuje na kříž jako celek, t.j. na kamennou i železnou část kříže.

Zpracováno podle:
1. J.V.Scheybal, J.Scheybalová (1985): Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách
2. Národní památkový ústav

Pozice (WGS-84): N50°39’58.029″ E15°10’41.219″